ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ HONDEE

ਅੱਖ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

  • ਅੱਖ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

    ਅੱਖ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

    ਐਪੀਡਰਿਮਸ ਦੁਆਰਾ dermis ਵਿੱਚ ਆਰਐਫ਼ ਲਹਿਰ ਪਰਵੇਸ਼, 40 ° -65 ° ਹੈ, ਜੋ ਸੁੰਗੜ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਸ ਲਈ collagen ਫ਼ਾਇਬਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ collagen ਫ਼ਾਇਬਰ, ਜੋ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਮੜੀ elasticity ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੀ ਮੁੜ stimulates ਨੂੰ dermal collagen ਫ਼ਾਇਬਰ ਨੂੰ ਗਰਮ.